werkwoningen

Werkwoningen

8 werkwoningen
Werkwoningen

Extra bijzonder zijn de werkwoningen in het complex, type zeven en negen. Acht woningen in twee verschillende woningtypen. Hier woon je op de eerste verdieping en heb je een prachtige werkruimte met pantry en toilet op de begane grond. Een uniek woonconcept waar gezinsleven, bedrijf of praktijk kan integreren met elkaar. Een kantoor voor een financiële dienstverlener, juridisch adviseur, een fysiotherapeut met praktijk aan huis, schoonheidsspecialiste of ZZP-er die vanuit huis werkt. Ideaal. Uiteraard moeten de bedrijfsactiviteiten binnen het bestemmingsplan passen. Je huurt een werkwoning altijd inclusief één parkeerplaats.

 

Inhoud bestemmingsplan van toepassing op Energiekwartier

3.7.2 Werkwoningen

De werkwoning is een flexibel woonconcept waarbij de werk-, bedrijfs- of praktijkfunctie is gekoppeld aan of geïntegreerd in de woonfunctie. De werkwoning komt ook voor onder de naam atelier- bedrijfs-, of praktijkwoning. In de nota 'Werkwoningen in de Haagse regio' (Commissiebrief - 2000; RIS 72582) worden potentiële ontwikkelingslocaties genoemd voor werkwoningen. Genoemd worden overgangsgebieden tussen woonwijken en bedrijfsterreinen, en gebieden langs doorgaande wegen en langs spoorwegen. In de bestemming "Wonen" is (standaard, op basis van jurisprudentie) ruimte voor het uitoefenen van een aan huis verbonden beroep of bedrijf. Hieronder wordt verstaan: het bedrijfsmatig verlenen van diensten op administratief, juridisch, medisch, therapeutisch, kunstzinnig, ontwerptechnisch, cosmetisch of hiermee gelijk te stellen gebied, dan wel het uitoefenen van een ambacht geheel of gedeeltelijk door middel van handwerk. Voorbeelden hiervan zijn een architect, schoonheidsspecialiste of edelsmid. Een aan huis verbonden beroep of bedrijf is toegestaan op voorwaarde dat de woonfunctie van het perceel daardoor niet wordt aangetast.

 

Een werkwoning huren?

Voor de werkwoningen geldt een aparte selectie omdat de bedrijfsactiviteiten en voorgestelde inrichting door Verwey Vastgoed BV getoetst moeten worden. Het online inschrijfformulier telt hierom twee extra vragen wanneer je een werkwoning wilt huren. Als volgt:

1. Welke bedrijfsactiviteiten ga je op de begane grond in de werkruimte ondernemen?
2. Hoe wil je de werkruimte op de begane grond inrichten?


 

Ja, ik wil huren


Ga nu naar de loginpagina en schrijf je in!


Schrijf je in